Return to the homepage Contact us

Tig Áine

Fáilte chuig Tig Áine – Café – Bialann – Dánlann, An Ghráig, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí, lonnaithe amuigh fén dtuath ar Shlí Fhiáin an Atlantaigh agus ar Mhórchuaird Cheann Sléibhe. Gheobhair ceann desna radharcanna is deise ó thigh ar bith sa chontae ón mbialann féin tráthnóna gréine.

Céad míle fáilte romhat!

Beimid dúnta go dtí Earrach 2021 (glaoigh ar 0877748767)

Bainimidne úsáid as bia úr den scoth ón gceantar máguaird sa bhialann. Deinimid ár gcuid aráin, scónaí agus cístí féin a bhácáil sa chistin gach aon lá. Feoil agus iasc úr ó Chorca Dhuibhne a bhíonn ar an mbiachlár againn agus ón ár gcuid cearca féin a thagann na huibheacha. Bíodh blaiseadh agat de rogha tae luibheanna & Tae Mhuintir de Barra ó Chorcaigh in uisce ón dtobar, agus d’Uachtar Reoite Paganini Mhuintir Tom Murphy, Coolhull Farm, Loch Garman.

Cuirfear fáilte romhat úsáid a bhaint as déshúiligh nó teileascóp an tí chun go gcífidh tú míola móra, deilfeanna, agus éanlaith mara eile ar nós an iolair mhara amuigh san Atlantach.

Cuirtear seirbhís tré Ghaelainn ar fáil i dTig Áine toisc sinn a bheith i gceantar Gaeltachta Chorca Dhuibhne a bhfuil stair agus cultúr ársa ag roinnt leis. Tá áthas orainn tacú le Corca Dhuibhne ag Caint. Fáilte romhat ceist ar bith i dtaobh an cheantair a chur orainn nó breis eolais a bhaint as an rogha maith leabhartha atá sa tigh.

Ábhar spéise agus iontais dár gcustaiméirí óga an gabhar, na lachain agus na géanna atá ar leac an dorais againn.

A ndeirtear fúinn

Find us on Facebook

and Áine's own Facebook